Rekrutacja w ACK już trwa!

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego.

Oferujemy  naukę w  klasach mundurowych,  które otwierają drogę do służb mundurowych w Policji oraz ułatwiają rekrutację do wojsk obrony terytorialnej.

Podania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.