ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNEJ

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk podania dostępny w zakładce „Druki do pobrania”)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Zaświadczenie lekarskie

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji w sekretariacie szkoły:

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA przy PANS im. Ignacego Mościckiego
ul. Warszawska 52
06-500 Mława
tel. (23) 654 98 34
sekretariat@ack.puzim.edu.pl