Oferta kształcenia

Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie to jednostka szkoleniowa powołana i prowadzona przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Oferta edukacyjna ACK obejmuje wszystkie szczeble edukacji: od przedszkola do szkół ponadpodstawowych oraz możliwość kształcenia dla osób dorosłych od liceum ogólnokształcącego do szkół policealnych (w trybie zaocznym), a następie studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.