Rekrutacja do nowej klasy o profilu pedagogiczno – psychologicznym

Klasa o profilu pedagogiczno –  psychologicznym ukazuje uczniom szerokie spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii,  ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych, oraz podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno – humanistycznych.

W klasie tej realizowane będą  takie przedmioty jak:

– Warsztaty pedagogiczne, które uzupełniają oraz rozszerzają wiedzę z przedmiotu  –„Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej” o nowe treści, z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klasy pedagogiczno – psychologicznej uczestniczą nie tylko w tradycyjnych zajęciach szkolnych, ale pracują metodami warsztatowymi, obserwują zajęcia w przedszkolu, przygotowują przedstawienia i zabawy dla najmłodszych, obserwują również pracę psychologów i logopedów.

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych,  na kierunku pedagogika, uczniowie klasy pedagogicznej mają możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich: wykładach, sympozjach.

Dla uczniów klasy pedagogiczno – psychologicznej Szkoła w klasie III LO organizuje dodatkowy kurs ”asystent nauczyciela przedszkola” – potwierdzony certyfikatem.

Przedmioty rozszerzone na kierunku pedagogiczno – psychologicznej:

filozofia
język polski
język angielski

Informacja

USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Art. 50a. [Ograniczenie udzielania dotacji na ucznia będącego obywatelem Ukrainy w przypadku wybranych szkół niesamorządowych]

Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne nie otrzymują dotacji, o których mowa w art. 25 ust. 3-5a, art. 26 ust. 2, 4-5a, art. 31 i art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445), na uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.

Zajęcia z kryminalistyki

W dniu 04.03.2022 r. odbyły się zajęcia kryminalistyki które przeprowadził mł. asp. Kasper Molski, technik kryminalistyki pełniący służbę w Zakładzie Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję bliżej poznać rolę technika kryminalistyki w trakcie prowadzonych czynności jakimi są oględziny miejsca zdarzenia. Uczestnicy zajęć także mieli okazję osobiście ujawniać i zabezpieczać różne ślady kryminalistyczne.

Medal od Ministra

Samorząd szkolny, wspólnota uczniowska, jak również Rada Pedagogiczna pragną pogratulować pani Dyrektor Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie, Iwonie Godlewskiej otrzymania brązowego medalu przyznanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego za zasługi dla Policji. Nagroda ta jest wyrazem uznania za kształtowanie i rozwój szkoły, a zarazem docenieniem zasług pani Dyrektor na rzecz służb mundurowych. Medal ten jest podsumowaniem wszelkich działań dyrekcji w środowisku szkolnym, jak tez i lokalnym. Gratulujemy życząc dalszych sukcesów w pracy.

Święto Szkoły

W dniu 26 tym października młodzież Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Centrum Kształcenia uczestniczyła w Święcie Szkoły. Na uroczystości tej przedstawiono krótką część artystyczną, podczas której uczniowie recytowali wiersze patriotyczne przepełnione nostalgią i zadumą. W programie tym zaprezentowali się również najmłodsi, czyli przedszkolaki z Przedszkola Mały Żaczka, którzy wyrecytowali utwór ,,Kto Ty jesteś”. Po uroczystości złożono kwiaty pod tablicą pierwszego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Mławie komisarza Apoloniusza Strzeleckiego, a następnie przed placem szkolnym odbył się akt ślubowania klas pierwszych oraz wręczenie pagonów klasom drugim i trzecim przez dyrekcję szkoły i zaproszonych gości. Uroczystości te na stale zapisane są w kalendarz uroczystości szkolnych.

Ślubowanie klas pierwszych 17.06.2021 r.

Dzisiejszy dzień to święto naszej szkoły.
Ślubowanie uczniów naszego Liceum jest tradycją od kilku lat, odbywało się w Święto Niepodległości – 11 listopada. Niestety pandemia zmieniła nasze życie, również tradycję. Dlatego też spotykamy się w dzisiejszym dniu, aby uczniowie dokonali tego wspaniałego i wzniosłego aktu jakim jest Ślubowanie.

Rekrutacja w ACK już trwa!

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego.

Oferujemy  naukę w  klasach mundurowych,  które otwierają drogę do służb mundurowych w Policji oraz ułatwiają rekrutację do wojsk obrony terytorialnej.

Podania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.

Nasze uczennice ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku 2020 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole odebrały dwie najlepsze uczennice: Żaneta Gorczyca (kl. III) i Maja Grzywińska. W tym po raz drugi Żaneta Gorczyca.

Gratulujemy naszym uczennicom, nauczycielom i wychowawcom.

Informacja

Bardzo prosimy, aby Rodzice w sprawie ocen czy nieobecności dziecka w zajęciach zdalnych kontaktowali się bezpośrednio z wychowawcą klasy.