Rekrutacja do nowej klasy o profilu pedagogiczno – psychologicznym

Klasa o profilu pedagogiczno –  psychologicznym ukazuje uczniom szerokie spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii,  ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych, oraz podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno – humanistycznych.

W klasie tej realizowane będą  takie przedmioty jak:

– Warsztaty pedagogiczne, które uzupełniają oraz rozszerzają wiedzę z przedmiotu  –„Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej” o nowe treści, z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klasy pedagogiczno – psychologicznej uczestniczą nie tylko w tradycyjnych zajęciach szkolnych, ale pracują metodami warsztatowymi, obserwują zajęcia w przedszkolu, przygotowują przedstawienia i zabawy dla najmłodszych, obserwują również pracę psychologów i logopedów.

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych,  na kierunku pedagogika, uczniowie klasy pedagogicznej mają możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich: wykładach, sympozjach.

Dla uczniów klasy pedagogiczno – psychologicznej Szkoła w klasie III LO organizuje dodatkowy kurs ”asystent nauczyciela przedszkola” – potwierdzony certyfikatem.

Przedmioty rozszerzone na kierunku pedagogiczno – psychologicznej:

filozofia
język polski
język angielski